Industrija građevinarstva i tržište nekretnina u doba Covid-19

Članovi AmCham odbora za nepokretnosti prisustvovali su online panel diskusiji na temu izazova u industriji građevinarstva i tržištu nekretnina u doba Covid-19.

Diskusija je počela razmatranjem pojedinačnih sektora u okviru industrije građevinarstva, a vezano za pitanja ponude i tražnje, kretanje cena na tržištu nekretnina, kao i brojnim promenama koje su uzrokovane pandemijom.

Analizom 279 različitih projekata na teoritoriji Beograda, zaključeno je da na tržištu nekretnina ne postoje veća odstupanja u cenama. Veliki investitori se, prema rezultatima analize, drže standardnih popusta, a koji zavise od toga u kojoj je fazi sam projekat. Ono što je identifikovano kao izazov tiče se potencijalnog nedostatka bankarskog finansiranja građevinskih projekata u budućnosti.

Kao jedan od razloga usporavanja projektnog finansiranja od strane banaka identifikovan je pad tražnje za kancelarijskim prostorom. Brojne kompanije pribegavaju redukciji troškova, pa će zgrade koje su trenutno u fazi završetka biti teže izdati, zbog troškova selidbe koje bi snosile kompanije. Banke će videti da se stanovi u njihovim projektima ne prodaju, iako je preprodaja ocenjena kao odlična, tako da neće odobravati nova projektna finansiranja. Sa aspekta budućnosti, problem je što je moguće da se za godinu dana neće ništa graditi. Ključna uloga države u ovakvom trenutku jeste da navede banke da ne zaustave projektna finansiranja.

Posebna pažnja posvećena je i sektorima koji su trenutno najviše pogođeni. U ove sektore primarno spadaju hoteli i šoping centri, uzrokovano ograničenim kretanjem stanovništva i zabranom putovanja.

Kada je reč o stambenim nekretninama, došlo je do pada tražnje iz namanje dva razloga – zbog ograničenog kretanja i zbog neizvesnosti. Najmanji pad tražnje beleži se u situaciji gde kupci kupuju stan za sopstvene potrebe, a najveći pad gde su kupci investitori ili špekulanti. Očekuje se oporavak tražnje do kraja 2020. godine, najkasnije početkom naredne.

Pored predstavnika različitih sektora u okviru industrije građevinarstva, u panel diskusiji učestvovala je i Aleksandra Damnjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koja je podelila sa učesnicima perspektivu Ministarstva o trenutnom stanju u industriji građevinarstva i adresirala predloge mera za oporavak ove industrije nakon pandemije, dostavljene od strane AmCham Odbora za nepokretnosti.

Aleksandra Damnjanović naglasila je da se očekuje da će Vlada Republike Srbije u narednom periodu pripremati set mera za pomoć privredi usmeren na najugroženije sektore, među kojima će se naći i industrija građevinarstva. Ovo će podrazumevati i izradu preporuka za rad gradilišta u post-pandemijskim uslovima, saradnju sa privrednim udruženjima na obezbeđivanju zaštitne opreme za građevinske radnike, obezbeđivanje uslova za nesmetani rad gradilišta i angažman radne snage, olakšanje poreskih obaveza, dijalog sa lokalnim samoupravama u cilju odlaganja taksi i doprinosa iz ove oblast itd.
Kada je reč o neujednačenoj praksi rada katastarskih službi u vreme Covid-19, Aleksandra Damnjanović je pozvala prisutne učesnike da Ministarstvu prijave ovakve slučajeve, nakon čega će Ministarstvo preduzeti dalju komunikaciju u cilju otklanjanja ovih neujednačenosti.

Događaj su moderirali Bojan Kaličanin, predsednik i Svetlana Vukelić, potpredsednik AmCham Odbora za nepokretnosti.

Za video sa ovog događaja posetite ovaj link.

Kategorije

  • Nema kategorija

Povezane vesti

No related articles
Call Now Button